Misi & Visi

Moto

Professional Dan Berhikmah

 

Visi

Beriltizam Menjadi Institusi Mufti Yang Berwibawa Dalam Memartabatkan Syariat Islam

 

Misi

Memperkasa Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti Secara Cekap Dan Berkesan